Een groep enthousiastelingen met technische achtergrond en veel specifieke Alfa Romeo-kennis van transaxle tot selespeed vormt de TC, voluit de Technische Commissie. De TC organiseert evenementen zoals workshops en excursies en de populaire jaarlijkse Onderdelendag. De TC-leden verzorgen de technische ondersteuning tijdens de Buitenlandrit en kunnen clubleden adviseren bij problemen en vragen van technische aard.

De belangrijkste activiteiten zijn (in willekeurige volgorde verspreid over het jaar):

  • het organiseren van de jaarlijkse TC-dag en deelname aan de Registerdag, de static display tijdens het Spettacolo Sportivo en andere SCARB-evenementen
  • het organiseren van diverse meetings (o.a. koffieklets), workshops en excursies met een duidelijk technisch thema's
  • het organiseren van een jaarlijkse onderdelenmarkt
  • het (zo nodig) uitvoeren van de technische keuring en bieden van technische ondersteuning aan deelnemers van het jaarlijkse Spettacolo Sportivo en de Buitenlandrit
  • het initiëren en verzorgen van technische artikelen in het Klaverblaadje
  • het invullen van een vraagbaak voor allerhande technische vragen m.b.t. alle typen Alfa Romeo's. Dit moet continu vorm krijgen via deze website.

Er vindt voortdurend een geleidelijke ontwikkeling en verbreding van het aandachtsgebied plaats.

Hierin is aandacht voor enerzijds de klassieke modellen met specifieke en steeds zeldzamer wordende techniek en anderzijds de moderne typen met state-of-the-art technologie (onder andere geavanceerde aandrijfsystemen en elektronica). De invulling richt zich zowel op de hands-on technische vaardigheden als op de theoretische kennis t.a.v. de specifieke voertuigtechniek. 

Vragen aan de TC? Ga naar het contactformulier en selecteer in het veld 'voor' de Technische Commissie.