De Stichting Club van Alfa Romeo Bezitters (hierna 'de SCARB' of 'wij') neemt de bescherming van persoonlijke gegevens van bezoekers (hierna 'u') van haar websites www.alfaclub.nl en www.spettacolosportivo.eu serieus. De SCARB handelt in overeenstemming met de Nederlandse en Europese regelgeving zoals vervat in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG/GDPR) bij het verwerken van persoonlijke gegevens die tijdens bezoeken aan onze website worden verzameld. Deze privacy verklaring is niet van toepassing op links naar andere websites. Deze privacy verklaring is evenmin van toepassing op de Facebook en LinkedIn accounts of het internetforum van de SCARB. Gegevens die op die websites worden verzameld worden verwerkt door de betreffende platforms en niet met de SCARB uitgewisseld.  

Het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens

Persoonlijke gegevens worden alleen opgeslagen als u deze zelf opgeeft, bij bijvoorbeeld het aanmelden voor een lidmaatschap, het registreren op onze website, het opgeven voor een evenement, het invullen van een enquête of bij het opmaken van een overeenkomst. We verzamelen geen gevoelige persoonsgegevens. Voor het verwerken van uw persoonsgegevens maakt onze donateursadministratie gebruik van de beveiligde omgeving van Ledenadministratie Online.

Het gebruik en de openbaarmaking van persoonsgegevens

De SCARB gebruikt de door uzelf verstrekte persoonlijke gegevens uitsluitend ten behoeve van het bijhouden van uw lidmaatschap (inclusief eventuele vrijwilligersactiviteiten), de technische administratie van de websites, het verzenden van de jaarlijkse contributienota en donateurspas en de verzending van ons clubblad Het Klaverblaadje. De SCARB verstrekt uw gegevens niet aan externe partijen en bewaart deze binnen de besloten omgeving van de SCARB-administratie. Na beëindiging van het lidmaatschap verwijderen wij uw gegevens uiterlijk na 12 maanden uit de donateursadministratie. Persoonsgegevens worden uitsluitend verstrekt aan overheidsinstellingen en autoriteiten na een rechtsgeldig verzoek daartoe.

De AVG kent de burger met betrekking tot de persoonsgegevens rechten toe, onder andere recht op inzage, recht op rectificatie en aanvulling en recht op vergetelheid. Meer informatie hierover staat op de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Cookies

De websites van de SCARB maken gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat bij het bezoek van onze websites wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. De cookies vergemakkelijken inloggen op onze websites en onthouden uw instellingen en voorkeuren. Als u dit niet wilt kunt u het opslaan van cookies uitzetten in uw browser en/of reeds opgeslagen cookies verwijderen. Dat kan er toe leiden dat de websites niet meer optimaal functioneren. Raadpleeg de helpfunctie van uw browser hoe u het omgaan met cookies kunt aanpassen.


Contact

Voor vragen en informatie kunt u contact opnemen met de secretaris van de SCARB via het contactformulier (kies in het 'voor' secretaris).


Versie 2, 06-06-2018