Via onderstaande link kan je het actuele puzzelrittenklassement downloaden.

Bekijk de tussenstand van 2024. *)

*) In het seizoen 2023 kwam de uitslag van de Frieslandrit te laat om nog meegenomen te worden in het klassement. Om degenen die toen punten hadden gescoord tegemoet te komen, wordt de uitslag van die rit meegenomen in het klassement van 2024.

Toelichting puntentelling

Na afloop van een rit bepalen de organisatoren aan de hand van de antwoorden de uitslag. De plaats in die uitslag bepaalt het aantal klassementspunten. De ritwinnaar krijgt 125 punten, de 2e plaats 115 punten, de 3e plaats 105 punten en de volgende plaatsen steeds 10 punten minder. Alle equipes ontvangen minimaal 25 punten als zij zich op het eindpunt bij de organisatie afmelden. 

Equipes met een gelijke score in de uitslag krijgen hetzelfde aantal punten voor het klassement. De volgende in de uitslag krijgt het normaal aantal punten dat voor die plaats geldt. 

De score van de deelnemer aan het einde van het seizoen is het totaal van de vijf beste resultaten. 

Het klassement wordt bij gelijk aantal punten gesorteerd op donateursnummer. Uitgesloten van deelname aan het klassement zijn niet-donateurs en SCARB organisatieleden.

Hall of Fame

Eindstanden van de afgelopen jaren:

*) In verband met het door de lockdown uitvallen van vele evenementen eind 2020, begin 2021 hebben we puntenscores uit die jaren samengevoegd tot één klassement. Voor dat gecombineerde seizoen gingen we uit van de zeven in plaats van de vijf beste resultaten.

Neem bij vragen of opmerkingen over het klassement contact op met de klassementbeheerder.