Deelname aan door de SCARB georganiseerde evenementen is op eigen risico. De SCARB is niet aansprakelijk voor letsel of schade (aan goederen, financieel of anderszins) volgend uit deelname aan de evenementen. We besteden veel zorg aan de aankondigingen van de evenementen in clubblad en op het internet, echter onder voorbehoud van fouten en wijzigingen. We raden leden en niet-leden aan kort voor vertrek naar een evenement de website www.alfaclub.nl te bezoeken waar we in voorkomende gevallen en indien mogelijk wijzigingen op het laatste moment publiceren.

Aanmelden verplicht

Vooraf aanmelden is bij vrijwel alle evenementen verplicht. Eerder was dat vanwege de corona-maatregelen, nu is dat vooral om organisatorische redenen. Als we vooraf weten of er veel of weinig deelnemers komen kunnen we daar op inspelen, efficiënter werken en verspilling voorkomen. 

Bij elk evenement staat gedurende een bepaalde periode een aanmeldknop. In de bevestiging die je per e-mail ontvangt staat  een link om af te melden als je besluit toch niet te komen.

Coronabeleid SCARB

Mogelijk gelden aanvullende en deels van onderstaande informatie afwijkende regels in verband met het coronavirus. Ga naar de betreffende pagina en bezoek die ook vlak voor het evenement nog een keer.

Specifieke informatie over de toer- en puzzelritten

De SCARB organiseert onder andere evenementen die worden aangeduid met toer- en puzzelrit. Dat zijn er rond de zes per jaar en ze tellen mee voor het puzzelklassement, tenzij anders vermeld. Uitleg over de klassering en puntentelling staat op de klassementspagina op deze website. 

 1. SCARB leden doen kosteloos mee voor bekers, prijzen en klassementspunten mits zij bij de inschrijftafel hun clubpas tonen (tot 1 april de pas van het voorgaande jaar).
 2. Niet-leden kunnen deelnemen mits rijdend in een Alfa Romeo en tegen betaling van 10 euro per equipe.
 3. Vaste vrijwilligers van de SCARB of helpers bij de betreffende rit doen buiten mededinging mee en komen niet in aanmerking voor bekers, prijzen of punten.
 4. Niet-leden doen mee voor de eventuele prijzen, maar niet voor de bekers of punten.
 5. Bij het aanmelden voor een toer/puzzelrit is het verstrekken van persoonsgegevens niet verplicht, de deelnemer moet alleen wel met uw clubpas kunnen aantonen dat hij/zij lid is. Als de deelnemer geen persoonsgegevens verstrekt doet hij/zij buiten mededinging mee.
 6. Op het eindpunt presenteren de organisatoren van de rit de antwoorden.
 7. Incidenteel kunnen er extra kosten zijn (veerboot, toltunnel, parkeergeld, e.d.), deze zijn voor rekening van de deelnemer. 
 8. De rit is pertinent geen snelheidsevenement, de deelnemers moeten zich aan de verkeersregels te houden en mogen andere weggebruikers niet hinderen of storen. Bij geconstateerd wangedrag kan uitsluiting van één of meer evenementen volgen.
 9. Onsportief gedrag kan leiden tot uitsluiting van het evenement.
 10. De start van elke rit is tussen 9:30 en 11:30 uur, de rit eindigt tussen 15:30 en 17:00 uur.
 11. Elke organisator heeft zijn eigen 'handschrift', de ritten kunnen onderling qua karakter verschillen. Bijzonderheden als bijvoorbeeld het letten op exacte schrijfwijze van de antwoorden staan in het voorwoord vermeld.
 12. De eindtijd voor het inleveren van het antwoordformulier wordt in het voorwoord vermeld en wordt strikt gehanteerd. Deelnemers die na de eindtijd het antwoordformulier inleveren ontvangen alleen de punten voor deelname. Van onderstaande punten kan incidenteel worden afgeweken. Dat wordt zo mogelijk in de aankondiging in het Klaverblaadje en op de website vermeld.
 13. Vooraf aanmelden is niet noodzakelijk.
 14. De rit is tussen de 100 en 150 kilometer lang.
 15. Elke equipe ontvangt een routebeschrijving volgens het bol-pijl-systeem en/of andere routesystemen.
 16. De route is ook voor deelnemers zonder puzzel- of navigatie-ervaring goed te rijden.
 17. In het routeboek staan minimaal 20 puzzelvragen. De vragen zijn bedoeld om een spel-element toe te voegen en extra aandacht op de bijzonderheden van de omgeving te vestigen. Bij sommige ritten kunnen er doe-opdrachten zijn. Aan de hand van de antwoorden wordt de eindrangschikking bepaald. Het beantwoorden van vragen of meedoen aan de doe-opdrachten is niet verplicht.

De SCARB kan deze bepalingen op elk moment aanpassen. Deze zijn van kracht vanaf het moment van publicatie op deze site.

Versie 4, maart 2022.