Scroll down for English

Bij het plaatsen van een bestelling is het aanmaken van webshop-account niet verplicht. Wil je geen account aanmaken, laat in dat geval de velden voor het wachtwoord onderaan de pagina 'Checkout' leeg.

Een account is wel makkelijk om later in te kunnen loggen en de status van je bestelling te volgen (niet van toepassing op bestellingen van tickets voor het Spettacolo Sportivo).

Na het aanmaken van het webshop-account log je in met je e-mailadres en een zelfgekozen wachtwoord.

Let op: het webshop-account is een ander dan dat waarin je je adresgegevens e.d. muteert en ook anders dan het forum. De gebruikersnaam en wachtwoorden zijn dus niet uitwisselbaar.


How does the webshop work?

When placing an order, creating a webshop account is not mandatory. If you don't want to create an account, leave the password fields at the bottom of the 'Checkout' page empty.

An account is easy for being able to log in later and follow the status of your order (not applicable to orders for tickets for the Spettacolo Sportivo).

After creating the webshop account, log in with your e-mail address and a password of your choice.

Please note: the webshop account is different from the one in which you update your address details, etc., and also different from the forum. The username and passwords are therefore not interchangeable.