Er zijn op dit moment (maart 2022) vrijwel geen beperkingen meer. Toch kunnen we opnieuw te maken krijgen met beperkingen die effect hebben op het organiseren van evenementen. Dus moeten we nog steeds een slag om de arm houden. 

Het vooraf inschrijven blijft voor vrijwel alle evenementen verplicht, maar dat is dan vooral om organisatorische redenen.

Kom voor ieder evenement op deze pagina terug voor actuele ontwikkelingen en controleer ook de pagina met de aankondiging voor het betreffende evenement.  


Het coronavirus kan mensen ernstig ziek maken en zelfs dodelijk zijn. De SCARB wil de gezondheid van de leden, hun familie en andere betrokkenen absoluut niet in gevaar brengen en organiseert de puzzelritten met inachtneming van de maatregelen van de overheid en het RIVM. https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/algemene-coronaregels.

Sommige mensen vinden die maatregelen onzin. Dat is hun goed recht maar desondanks moeten bestuurders en passagiers zich aan die maatregelen én aan de aanwijzingen van de organisatie houden als ze willen deelnemen.  

Voor de puzzelritten gelden mogelijk de volgende aanpassingen en voorzorgsmaatregelen: 

 • In het geval dat onderstaande afwijkt van wat bij Algemene Informatie staat vermeld, geldt wat op deze pagina staat beschreven.
 • Aanmelden vooraf is verplicht. Door deel te nemen verklaar je akkoord te gaan met onderstaande maatregelen, de op het moment van het evenement geldende richtlijnen van het RIVM/de overheid én de maatregelen van de locaties die we bezoeken.
 • We plaatsen bij de evenementen een knop die je naar het aanmeldformulier leidt. Die knop is gedurende een periode tot vlak voor het evenement, buiten die periode is de knop niet (meer) zichtbaar.
 • Aanmelding betekent niet automatisch recht op deelname. Als het maximum aantal deelnemers door de maatregelen (verder wordt) beperkt geldt de volgorde van aanmelding. Uiteraard nemen we contact op met de 'boventallige' aanmelders.
 • Aan de hand van de ingevulde gegevens weten de organisatoren hoeveel en welke leden deelnemen. De gegevens gebruiken we voor het toekennen van de klassementspunten en noodzakelijke communicatie over de rit. We verwijderen de gegevens kort na het evenement uit onze database.
 • Door aan te melden verklaar je dat je passagier(s) en jijzelf geen corona verschijnselen te hebben en je uit te schrijven en thuis te blijven als dat op de dag van het evenement wel het geval is. Welke verschijnselen dat zijn lees je op www.rivm.nl/coronavirus-covid-19.
 • Meld je tijdig aan maar meld je ook weer af als je besluit toch niet deel te nemen. Zo maak je plaats voor anderen. Er geldt namelijk in veel gevallen een maximum aantal deelnemers. Bij toer/puzzelritten is het maximum aantal inzittenden in de meeste gevallen twee.
 • Ook in de auto gelden de RIVM-richtlijnen. Als ten tijde van de puzzelrit geldt dat het dragen van een mondkapje verplicht is als de inzittenden niet uit hetzelfde huishouden komen, doe dat dan ook. Het is sowieso verstandig altijd een schoon mondkapje bij je te dragen.
 • We starten in veel gevallen niet bij dealers maar indien mogelijk bij horecagelegenheden waar inmiddels uitgebreid ervaring is opgedaan met het veilig ontvangen van groepen mensen. Volg de aanwijzingen van het personeel. De SCARB trakteert op koffie/thee en eventueel koek of gebak.
 • Kunnen we niet starten bij een horecagelegenheid, dan doen we dat vanaf een openbare parkeerplaats. Volg alsjeblieft de aanwijzingen van de SCARB vrijwilligers voor het ontvangst nemen van het routeboek en inleveren van de antwoordformulieren.
 • In veel gevallen is er geen georganiseerde nazit. De uitslag publiceren we op de website, eventuele prijzen sturen we per pakketpost toe.

(versie 4, maart 2022)