mijn.alfaclub.nl lid worden

Coppa Spettacolo 2019

21 - 25 augustus 2019
Apeldoorn - Amsterdam - Zandvoort

Na de succesvolle jubileum editie van de Coppa Spettacolo van vorig jaar is het weer tijd om 'back to basics' te gaan. Maar hoewel het slechts de gebruikelijke 2-daagse tour met start op woensdag avond voorafgaand aan het Spettacolo Sportivo zal zijn, hebben we weer een aantal speciale attracties voor u in petto.

Het 2019 Spettacolo Sportivo Alfa Romeo zal weer worden gehouden in Zandvoort, komend jaar tijdens het weekend van 24 en 25 augustus. Dus zal de Coppa starten op woensdag 21 augustus met het gebruikelijke welkomstdiner.

We hebben geprobeerd om te voldoen aan de meeste wensen en verzoeken die zijn vermeld in de jaarlijkse enquêteformulieren. Dus hebben we besloten om de hele tijd op één plek te verblijven, ditmaal in de bruisende stad Amsterdam!

Als startpunt hebben we het centraal gelegen Apeldoorn gekozen in het onlangs geopende nieuwe Van der Valk Hotel waar we alle deelnemers in stijl verwelkomen. Officieel begint de Coppa daar met het welkomstdiner op woensdagavond. Maar omdat veel mensen al eerder arriveren hebben wij voor de middag voor de liefhebbers al een bezoek gepland aan de paleistuinen van Het Loo. Weliswaar is het Paleis zelf gesloten vanwege een ingrijpende restauratie maar de tuinen en ook de koninklijke stallen zijn normaal geopend. Op donderdag zal er dan een aangename rit zijn door het centrale deel van Nederland. Het zal een 'Royal Tour' worden startend in de 'koninklijke stad' Apeldoorn met haar beroemde paleis Het Loo.
Onderweg naar onze hoofdstad Amsterdam zullen we ook de koninklijke paleizen van Soestdijk (voormalige residentie van wijlen Koningin Juliana) en Drakensteyn (nu de residentie van prinses Beatrix) passeren.
Lunch mogelijkheden zijn er in de historische Zuiderzee vissershaven van Spakenburg of in het aantrekkelijke gebied ten zuiden van Amsterdam. Aan het einde van deze eerste dag bereiken we langs de rivier de Vecht de rand van Amsterdam om te verblijven vlakbij de rivier de Amstel in het gloednieuwe **** Leonardo Royal Hotel Amsterdam, dat pas in april wordt geopend!

Op de tweede dag hebt u de keus uit twee opties. Voor de 'toeristen' onder ons is er de mogelijkheid om mee te gaan met een speciale Coppa-rondvaart over de Amsterdamse grachten waarna u wordt afgezet in het centrum om verder zelf door te stad te struinen. De afvaart zal dichtbij het hotel zijn en we komen dan 's avonds op dezelfde plaats terug. Alternatief vervoer met de Metro is natuurlijk ook mogelijk.
Voor degenen onder u die de voorkeur geven aan een autorit hebben we weer een fraaie rondrit uitgezet door het mooie 'Amstelland' ten zuiden van Amsterdam. Als afsluiting van de Coppa voorafgaand aan het Spettacolo Sportivo hebben we een speciale Italiaanse dinershow in hartje Amsterdam voor u georganiseerd. We kunnen hier genieten van een speciaal 4-gangen Italiaans 'Pavarotti' Menu Musicale bediend door de professionele zangers en zangeressen van restaurant Pasta e Basta.

Na een goede nachtrust rijden de hotelgasten dan de laatste twee dagen naar het Spettacolo Sportivo in Zandvoort, ongeveer 35 km/40 minuten via de snelweg.

Totaalprijs voor het complete arrangement, inclusief 4 nachten logies & ontbijt in **** hotels, 3 diners, hotel parkeerkosten, rally schild en volledig geïllustreerde roadbook plus Spettacolo Sportivo weekend tickets (voor niet-SCARB leden), bedraagt € 890,= voor 2 personen of € 715,= voor 1 persoon.

 • Lunches en drankjes tijdens het diner zijn niet inbegrepen
 • Additionele prijs voor de boottocht Amsterdam is nog niet bekend en dient ter plaatse te worden betaald.
 • Diner op zaterdag is niet inbegrepen en is naar eigen keuze.
 • Extra nacht op zondag 25 augustus in Amsterdam is optioneel
Ook bestaat de mogelijkheid om deel te nemen aan slechts een beperkt deel van het programma.
Voor SCARB leden die alleen willen deelnemen aan een of beide ritten en daarvoor het rallyschild en het uitgebreide roadbook willen ontvangen bedragen de kosten voor dit Coppa pakket € 30,-.
Aanvullend is dan uiteraard ook inschrijving voor andere onderdelen van het programma (overnachting en/of diner) mogelijk

Wij verzoeken u uw keuzen aan te geven in het keuzemenu in de SCARB webshop link
Betaling kunt u direct voldoen via de webshop. U ontvangt dan per omgaande een bevestiging van uw inschrijving en betaling.
Eventuele annulering en restitutie van inschrijfgeld is mogelijk tot uiterlijk 1 augustus 2019.
Voor annulering na die datum kunt u desgewenst zelf een annuleringsverzekering afsluiten.

Indien voor (delen van) het programma het gelimiteerde aantal deelnemers is bereikt zullen wij u zo spoedig mogelijk na inschrijving hierover informeren en op een wachtlijst plaatsen.

Voor meer informatie kunt u ook contact opnemen via coppaspettacolo@alfaclub.nl
We hopen u allen in augustus te kunnen begroeten!

Cordiali saluti,

Stichting Club van Alfa Romeo Bezitters
René van der Snoek & Jennie Hoekman
Coppa Spettacolo Organisatieteam

Online inschrijven

Inschrijven

Disclaimer
Door inschrijving voor dit evenement verklaart de deelnemer dat hij of zij er mee akkoord gaat dat de SCARB geen enkele aansprakelijkheid accepteert voor welke claim van de deelnemer dan ook, noch voor geleden schade voor, tijdens en/of na het evenement. Deelname is te allen tijde voor eigen risico van de deelnemer. Tijdens deelname aan dit evenement dient iedere deelnemer zich te houden aan alle geldende wet- en regelgeving. Iedere deelnemer is vrij om de aangegeven route al of niet te volgen. Dit evenement betreft een toeristische rondrit en bevat geen enkel wedstrijd -element. De aanwijzingen in het routeboek zijn bedoeld om tijdens de rit uitsluitend door de bijrijder/passagier gelezen te worden en beslist niet door de rijder/chauffeur. Deelnemers die alleen rijden dienen een andere auto waarin de bijrijder de aanwijzingen kan lezen, te volgen . De verstrekte gegevens zullen uitsluitend gebruikt worden voor de organisatie van dit evenement.


August 21-25, 2019
Apeldoorn - Amsterdam - Zandvoort

After last year's successful Jubilee edition of the Coppa Spettacolo it is time to get 'back to basics'. However, although it will only be the usual 2-day tour in the Netherlands starting on Wednesday evening prior to the Spettacolo Sportivo track event, we have organized some special attractions again.

The SCARB 2019 Spettacolo Sportivo Alfa Romeo event will be held in Zandvoort again, this year during the weekend of August 24/25. Hence the Coppa will start on Wednesday night August 21 with the usual Welcome Dinner.

We have tried to satisfy most of the wishes and requests mentioned in the yearly enquiries. So we have decided to stay most of the time in one place , this time being in the buzzling city of Amsterdam!

As starting point we have chosen the centrally located town of Apeldoorn in a recently opened Van der Valk Hotel where we will welcome all participants in style at the official Welcome Dinner.
As many participants already arrive before, we have additionally organized for those who are interested a visit to the famous gardens of the Loo Palace in Apeldoorn on Wednesday afternoon. Although the palace itself is closed now for a drastic renovation, the gardens and the stables are still open for the public. On Thursday then, we will have a pleasant drive through the central part of the Netherlands. Actually it will be a 'Royal Tour' as we will start in the Royal town of Apeldoorn with its famous Loo Palace. On our way to the Capital city of Amsterdam we will pass also the Royal Palaces of Soestdijk (former residence of our late Queen Juliana) and Drakensteyn (now the residence of our Queen mother Beatrix).
Lunch possibilities can be found in the historical Zuyderzee fishing harbour of Spakenburg or the attractive region south of Amsterdam. At the end of this first day travelling along the river Vecht we will enter the outskirts of Amsterdam where we will stay just near the river Amstel in the brand new **** Leonardo Royal Hotel Amsterdam, just to be opened in april!

For the second day you may choose from two options. For the 'tourists' among us we offer the possibility to join a special Coppa boat tour on the Amsterdam canals to be dropped off in the City Centre and enjoy further sightseeing or shopping on your own. We will start just near the hotel and will return at the same place at night. Alternative transport by Metro is also possible.
For those of you who are more keen on driving your Alfa around, we alternatively provide a tour through the beautiful countryside of the 'Amstelland' south of Amsterdam.

As a final highlight of this Coppa prior to the Spettacolo Sportivo we have organised a special Italian Dinner Show in the middle of Amsterdam. Here we can enjoy a special 4 course Italian 'Pavarotti' Menu Musicale served by professional singers of the Pasta e Basta restaurant.

Then after a good night sleep, during the last two days participants staying in the hotel will drive for about 35 km /40 minutes by motorway to enjoy the Spettacolo Sportivo track event in Zandvoort.

Total price, including 4 nights bed & breakfast in **** hotels, 3 dinners, hotel parking fees, rally shield and fully illustrated roadbook plus Spettacolo Sportivo weekend tickets, amounts € 890,= for 2 persons or € 715,- for 1 person.

 • Lunches and drinks at dinner are not included
 • Additional price for the Amsterdam boat trip is not yet available and can be paid on the spot.
 • Dinner on Saturday is not included and can be arranged by own choice.
 • Additional night on Sunday August 25 may be included optionally.
There is also a possibility to register for just a part of the programme.
The total amount to be paid will be indicated and can be transferred directly.
You will receive a confirmation of registration and payment in return.

Cancellation and refunding is possible until August 1, 2019.
For cancellation after this date you may arrange an insurance yourself.

If for (parts of) the program the limited number of participants has been reached we will inform you as soon as possible after registration and put your registration on a waiting list.

For further information you can also contact us at coppaspettacolo@alfaclub.nl

Hoping to meet you all in August!

Cordiali saluti,

Stichting Club van Alfa Romeo Bezitters
René van der Snoek & Jennie Hoekman
Coppa Spettacolo organization team

Register online

Register

Disclaimer
By registration for this event the participant declares that he or she is aware that SCARB does not accept any liability for any claims by the participant, nor for any damage before, during and/or after the event. Participation is always at participants own risk. When participating in this event every participant has to comply with the requirements of the international road traffic laws. Every participant is free to follow or depart from the indicated route. This event is just a touristic tour and


21. - 25. August 2019
Apeldoorn - Amsterdam - Zandvoort

Nach der letztjährigen erfolgreichen Jubiläumsausgabe des Coppa Spettacolos ist es Zeit, um "back to Basics" zu gehen. Aber obwohl es nur die üblichen 2-Tagestour in den Niederlanden sein wird, mit Start am Mittwochabend vor der Spettacolo Sportivo Veranstaltung, haben wir wieder einige tolle Besonderheiten organisiert.

Die SCARB 2019 Spettacolo Sportivo Alfa Romeo-Veranstaltung findet wieder statt in Zandvoort, dieses Jahr am Wochenende des 24./25. August. Daher startet die Coppa am Mittwoch, dem 21. August, mit den üblichen Willkommens-Dinner.

Wir haben versucht, die meisten Wünsche und Anfragen erwähnt in der jährlichen Anfragen gerecht zu werden. Also haben wir beschlossen, die meiste Zeit an einem Ort zu bleiben, diesmal in das lebhafte Stadtzentrum von Amsterdam!

Als Ausgangspunkt haben wir den zentral gelegenen Stadt Apeldoorn in einem vor kurzem eröffnete Van der Valk Hotel gewählt, wo wir alle Teilnehmer im Stil willkommen heißen können am offizielle Willkommens-Dinner.
Weil viele Teilnehmer schon vorher arrivieren haben wir diesmal für die Interessierten schon am Mittwochnachmittag ein optionaler Besuch am berühmte Garten des Loo Palasts organisiert.
Obwohl der Palast für eine drastische Renovierung geschlossen ist, sind die Gärten und Ställe weiterhin zugänglich.
Am Donnerstag machen wir dann eine angenehme Fahrt durch den zentralen Teil der Niederlande. Tatsächlich wird es eine "königliche Tour" sein, wie wir in das königliche Stadt von Apeldoorn mit seiner berühmten Loo Palast starten. Auf unserem Weg in die Hauptstadt Amsterdam passieren wir dann noch den königlichen Palästen Soestdijk (ehemalige Residenz von unserer späten Königin Juliana) und Drakensteyn (jetzt die Residenz von unserer Königin-Mutter Beatrix). Mittagessen-Möglichkeiten finden Sie im historischen Zuiderzee-Fischereihafen von Spakenburg oder der attraktiven Gebiet südlich von Amsterdam. Am Ende dieses ersten Tages erreichen wir am Fluss Vecht entlang den Stadtrand von Amsterdam wo wir in der Nähe des Flusses Amstel in das ganz neues, nur im April geöffnete **** Leonardo Royal Hotel Amsterdam bleiben.

Für den zweiten Tag können Sie aus zwei Optionen wählen. Für die "Touristen" unter uns bieten wir die Möglichkeit zu einer speziellen Coppa Bootsfahrt auf die Amsterdamer 'Grachten'. Sie können dann mitten in der Stadt abgesetzt werden und selbst weitere sightseeing oder shopping genießen. Wir fahren direkt in der Nähe des Hotels ab und werden an der gleichen Stelle in der Nacht zurückkehren. Alternativer Verkehrsmittel mit der Metro ist natürlich auch möglich. Für diejenigen unter Ihnen die mehr Lust auf fahren mit der Alfa haben, bieten wir eine alternative Tour durch die schöne 'Amstelland' südlich von Amsterdam. Eine letzte Attraktion dieser Coppa am Anfang des Spettacolo Sportivos ist eine spezielle italienische Dinner Show in der Mitte von Amsterdam. Hier genießen wir einen italienischen "Pavarotti" Vier-Gänge-Menü Musicale, von professionellen Sängern serviert in Restaurant Pasta e Basta.

Dann nach einer geruhsamen Nacht können die Teilnehmer die in Hotel bleiben, in den letzten zwei Tagen genießen von Spettacolo Sportivo in Zandvoort, nur ca. 35 km/40 Minuten über die Autobahn.

Gesamtpreis inkl. 4 übernachtungen & Frühstück in **** Hotels, 3 Abendessen, Hotel Parkplatz Gebühren, Rallye-Schild und vollständig illustrierte Roadbook sowie Spettacolo Sportivo-Wochenend-Ticket, ist 890 € für 2 Personen oder 715 € für 1 Person.

 • Mittagessen und Getränke beim Abendessen sind nicht enthalten.
 • Mehrpreis für die Bootsfahrt Amsterdam ist noch nicht verfügbar und kann vor Ort bezahlt werden.
 • Abendessen am Samstag ist nicht enthalten und man ist frei, sein eigenes Programm zu gestalten.
 • Eine zusätzliche übernachtung am Sonntag, dem 25. August, kann optional enthalten werden
Es besteht auch die Möglichkeit, sich nur für einen Teil des Programms zu registrieren.
Der Gesamtbetrag wird angegeben und kann direkt überwiesen werden.
Sie erhalten umgehend eine Bestätigung ihrer Anmeldung und Bezahlung.
Stornierungen sind bis zum 1. August 2019 möglich.
Für eventueller Stornierung nach diesem Datum können Sie selbst eine Versicherung abschließen.

Wenn der begrenzte Teilnehmerzahl für (Teile von) das Programm erreicht wurde informieren wir Sie so bald wie möglich nach der Registrierung und setzen Ihre Name auf eine Warteliste.

Für weitere Informationen erreichen Sie uns auch auf coppaspettacolo@alfaclub.nl

Wir hoffen, Sie alle im August zu treffen!

Cordiali saluti,

Stichting Club van Alfa Romeo Bezitters
René van der Snoek & Jennie Hoekman
Coppa Spettacolo Organisationsteam

Online registrieren

Registrieren

Haftungsausschluss
Durch Anmeldung für diese Veranstaltung erklärt der Teilnehmer, dass ihm oder ihr bewusst ist, dass der SCARB keine Haftung übernimmt für Ansprüche jeglicher Art durch den Teilnehmer, noch für Schäden vor, während und/oder nach der Veranstaltung. Die Teilnahme erfolgt immer auf eigenes Risiko der Teilnehmer. Bei der Teilnahme an dieser Veranstaltung muss jeder Teilnehmer die Anforderungen der internationalen Straßenverkehrsvorschriften einhalten. Jeder Teilnehmer ist immer frei, der angegebenen Route zu folgen, oder von dieser abzuweichen. Diese Veranstaltung ist nur eine touristische Tour und daher keinen Wettbewerb. Die Anweisungen im Roadbook sollen während der Fahrt nur durch einen Beifahrer und definitiv nicht den Fahrer gelesen werden. Teilnehmer, die allein fahren, müssen ein anderen Teilnehmer als Beifahrer mitnehmen, der die Anweisungen vorlese kann, oder sie folgen einem anderen Coppa-Fahrzeug. Personenbezogene Daten, die von Teilnehmern zur Verfügung gestellt werden, werden nur für die Organisation dieser Veranstaltung verwendet.


Hét platform voor alle Alfa Romeo liefhebbers in Nederland.

De Stichting Club van Alfa Romeo Bezitters is een actieve en enthousiaste club voor alle Alfa Romeo liefhebbers. Al meer dan 40 jaar genieten leden van ons prachtige clubmagazine en vele aantrekkelijke evenementen. Beleef en ervaar het zelf. Aangenaam kennis te maken!

Word ook lid